Хуульчид - 33

legalaid.mglbar.mn

Бүгд - 33

Т.Гүрбадам

Хуульч, өмгөөлөгч
Иргэний эрх зүй
Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай
Захиргааны эрх зүй
Шийдвэр гүйцэтгэл

0

Хариулт

Г.Эрдэнэцэцэг

Хуульч, өмгөөлөгч
Иргэний эрх зүй
Эрүүгийн эрх зүй
Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай
Шийдвэр гүйцэтгэл

0

Хариулт

Г.Ганбаяр

Хуульч, өмгөөлөгч
Иргэний эрх зүй
Эрүүгийн эрх зүй
Захиргааны эрх зүй

0

Хариулт

Х.Саруул

Хуульч
Иргэний эрх зүй
Олон улсын эрх зүй

0

Хариулт

О.Дүүриймаа

Хуульч, өмгөөлөгч
Иргэний эрх зүй
Эрүүгийн эрх зүй

3

Хариулт

Б.Чимэдлхам

Хуульч
Иргэний эрх зүй

2

Хариулт

Х.Гантулга

Хуульч, өмгөөлөгч
Эрүүгийн эрх зүй
Шийдвэр гүйцэтгэл

8

Хариулт

М.Мөнхжаргал

Хуульч, өмгөөлөгч
Иргэний эрх зүй
Захиргааны эрх зүй
Шийдвэр гүйцэтгэл

1

Хариулт

Э.Түмэнбаяр

Хуульч, өмгөөлөгч
Иргэний эрх зүй
Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай
Захиргааны эрх зүй

8

Хариулт

Б.Буянтогос

Хуульч, өмгөөлөгч
Иргэний эрх зүй
Захиргааны эрх зүй

11

Хариулт

Н.Баасанжав

Хуульч, өмгөөлөгч
Иргэний эрх зүй

2

Хариулт

Д.Ичинхорлоо

Хуульч, өмгөөлөгч
Иргэний эрх зүй
Үндсэн хуулийн эрх зүй
Эрүүгийн эрх зүй
Олон улсын эрх зүй
Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай
Захиргааны эрх зүй
Шийдвэр гүйцэтгэл

9

Хариулт

Б.Пүрэвсүрэн

Хуульч, өмгөөлөгч
Иргэний эрх зүй
Эрүүгийн эрх зүй
Захиргааны эрх зүй

2

Хариулт

Д.Соёл

Хуульч, өмгөөлөгч
Үндсэн хуулийн эрх зүй

1

Хариулт

Н.Энхтуяа

Хуульч, өмгөөлөгч
Иргэний эрх зүй
Эрүүгийн эрх зүй
Захиргааны эрх зүй
Шийдвэр гүйцэтгэл

0

Хариулт

М.Өлзийцэцэг

Хуульч, өмгөөлөгч
Иргэний эрх зүй
Эрүүгийн эрх зүй

14

Хариулт

О.Чулуунцэцэг

Хуульч, өмгөөлөгч
Захиргааны эрх зүй

1

Хариулт

Б.Төрбат

Хуульч
Иргэний эрх зүй
Үндсэн хуулийн эрх зүй
Эрүүгийн эрх зүй
Олон улсын эрх зүй
Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай
Захиргааны эрх зүй
Шийдвэр гүйцэтгэл

0

Хариулт

Э.Туул

Хуульч, өмгөөлөгч
Иргэний эрх зүй
Эрүүгийн эрх зүй

3

Хариулт

О.Билгүүн

Хуульч, өмгөөлөгч
Иргэний эрх зүй
Үндсэн хуулийн эрх зүй
Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай
Захиргааны эрх зүй
Шийдвэр гүйцэтгэл

13

Хариулт

О.Алтангэрэл

Хуульч, өмгөөлөгч
Иргэний эрх зүй
Үндсэн хуулийн эрх зүй
Эрүүгийн эрх зүй

1

Хариулт

Л.Галбаатар

Хуульч

1

Хариулт

Ц.Одонжав

Хуульч, өмгөөлөгч
Иргэний эрх зүй

1

Хариулт

Л.Энхсайхан

Хуульч, өмгөөлөгч
Иргэний эрх зүй

3

Хариулт

О.Санчирбал

Хуульч, өмгөөлөгч
Эрүүгийн эрх зүй

0

Хариулт

Г.Должинсүрэн

Хуульч, өмгөөлөгч
Иргэний эрх зүй
Эрүүгийн эрх зүй

1

Хариулт

С.Баянмөнх

Хуульч, өмгөөлөгч
Иргэний эрх зүй
Эрүүгийн эрх зүй

1

Хариулт

Ж.Содномдаржаа

Хуульч, өмгөөлөгч
Иргэний эрх зүй
Эрүүгийн эрх зүй

2

Хариулт

А.Энхтүвшин

Хуульч, өмгөөлөгч
Иргэний эрх зүй
Эрүүгийн эрх зүй

1

Хариулт

Ч.Өнөржаргал

Хуульч, өмгөөлөгч
Иргэний эрх зүй
Эрүүгийн эрх зүй

6

Хариулт

Д.Ганчимэг

Хуульч, өмгөөлөгч
Эрүүгийн эрх зүй
Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай

1

Хариулт

Х.Наранзул

Хуульч, өмгөөлөгч
Иргэний эрх зүй
Эрүүгийн эрх зүй
Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай

6

Хариулт

М.Булган

Хуульч, өмгөөлөгч

0

Хариулт

Ивээн тэтгэгч байгууллагууд

Бидний тухай

Монголын Хуульчдын холбоо нь хуульчийн мэргэжлийн нэр хүнд, үйл ажиллагаа, хариуцлагын нэгдсэн стандарт тогтоох, хуульчдын эрх ашгийг хамгаалах, мэдлэг ур чадварыг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг явуулах зорилго бүхий хуульчдын заавал гишүүнчлэлтэй, тэдний өөрийн удирдлагатай, нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээд юм. >>

Холбоо барих

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Сүхбаатарын талбай-7, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн 403 тоот

70116004
70116065