Хуульчид - 8

legalaid.mglbar.mn

Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай - 8

Т.Гүрбадам

Хуульч, өмгөөлөгч
Иргэний эрх зүй
Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай
Захиргааны эрх зүй
Шийдвэр гүйцэтгэл

0

Хариулт

Г.Эрдэнэцэцэг

Хуульч, өмгөөлөгч
Иргэний эрх зүй
Эрүүгийн эрх зүй
Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай
Шийдвэр гүйцэтгэл

0

Хариулт

Э.Түмэнбаяр

Хуульч, өмгөөлөгч
Иргэний эрх зүй
Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай
Захиргааны эрх зүй

8

Хариулт

Д.Ичинхорлоо

Хуульч, өмгөөлөгч
Иргэний эрх зүй
Үндсэн хуулийн эрх зүй
Эрүүгийн эрх зүй
Олон улсын эрх зүй
Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай
Захиргааны эрх зүй
Шийдвэр гүйцэтгэл

9

Хариулт

Б.Төрбат

Хуульч
Иргэний эрх зүй
Үндсэн хуулийн эрх зүй
Эрүүгийн эрх зүй
Олон улсын эрх зүй
Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай
Захиргааны эрх зүй
Шийдвэр гүйцэтгэл

0

Хариулт

О.Билгүүн

Хуульч, өмгөөлөгч
Иргэний эрх зүй
Үндсэн хуулийн эрх зүй
Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай
Захиргааны эрх зүй
Шийдвэр гүйцэтгэл

13

Хариулт

Д.Ганчимэг

Хуульч, өмгөөлөгч
Эрүүгийн эрх зүй
Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай

1

Хариулт

Х.Наранзул

Хуульч, өмгөөлөгч
Иргэний эрх зүй
Эрүүгийн эрх зүй
Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай

6

Хариулт

Ивээн тэтгэгч байгууллагууд

Бидний тухай

Монголын Хуульчдын холбоо нь хуульчийн мэргэжлийн нэр хүнд, үйл ажиллагаа, хариуцлагын нэгдсэн стандарт тогтоох, хуульчдын эрх ашгийг хамгаалах, мэдлэг ур чадварыг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг явуулах зорилго бүхий хуульчдын заавал гишүүнчлэлтэй, тэдний өөрийн удирдлагатай, нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээд юм. >>

Холбоо барих

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Сүхбаатарын талбай-7, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн 403 тоот

70116004
70116065