Хуульчид - 11

legalaid.mglbar.mn

Захиргааны эрх зүй - 11

Т.Гүрбадам

Хуульч, өмгөөлөгч
Иргэний эрх зүй
Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай
Захиргааны эрх зүй
Шийдвэр гүйцэтгэл

0

Хариулт

Г.Ганбаяр

Хуульч, өмгөөлөгч
Иргэний эрх зүй
Эрүүгийн эрх зүй
Захиргааны эрх зүй

0

Хариулт

М.Мөнхжаргал

Хуульч, өмгөөлөгч
Иргэний эрх зүй
Захиргааны эрх зүй
Шийдвэр гүйцэтгэл

1

Хариулт

Э.Түмэнбаяр

Хуульч, өмгөөлөгч
Иргэний эрх зүй
Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай
Захиргааны эрх зүй

8

Хариулт

Б.Буянтогос

Хуульч, өмгөөлөгч
Иргэний эрх зүй
Захиргааны эрх зүй

11

Хариулт

Д.Ичинхорлоо

Хуульч, өмгөөлөгч
Иргэний эрх зүй
Үндсэн хуулийн эрх зүй
Эрүүгийн эрх зүй
Олон улсын эрх зүй
Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай
Захиргааны эрх зүй
Шийдвэр гүйцэтгэл

9

Хариулт

Б.Пүрэвсүрэн

Хуульч, өмгөөлөгч
Иргэний эрх зүй
Эрүүгийн эрх зүй
Захиргааны эрх зүй

2

Хариулт

Н.Энхтуяа

Хуульч, өмгөөлөгч
Иргэний эрх зүй
Эрүүгийн эрх зүй
Захиргааны эрх зүй
Шийдвэр гүйцэтгэл

0

Хариулт

О.Чулуунцэцэг

Хуульч, өмгөөлөгч
Захиргааны эрх зүй

1

Хариулт

Б.Төрбат

Хуульч
Иргэний эрх зүй
Үндсэн хуулийн эрх зүй
Эрүүгийн эрх зүй
Олон улсын эрх зүй
Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай
Захиргааны эрх зүй
Шийдвэр гүйцэтгэл

0

Хариулт

О.Билгүүн

Хуульч, өмгөөлөгч
Иргэний эрх зүй
Үндсэн хуулийн эрх зүй
Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай
Захиргааны эрх зүй
Шийдвэр гүйцэтгэл

13

Хариулт

Ивээн тэтгэгч байгууллагууд

Бидний тухай

Монголын Хуульчдын холбоо нь хуульчийн мэргэжлийн нэр хүнд, үйл ажиллагаа, хариуцлагын нэгдсэн стандарт тогтоох, хуульчдын эрх ашгийг хамгаалах, мэдлэг ур чадварыг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг явуулах зорилго бүхий хуульчдын заавал гишүүнчлэлтэй, тэдний өөрийн удирдлагатай, нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээд юм. >>

Холбоо барих

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Сүхбаатарын талбай-7, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн 403 тоот

70116004
70116065