АСУУЛТ, ХАРИУЛТ

legalaid.mglbar.mn

Асуулт хариултууд

Авлигын гэмт хэрэг Өсвөр насны хүнд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх Тэнсэх, албадлагын арга хэмжээ хэрэглэх Хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх Эрүүгийн хариуцлагын зорилго, төрөл Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа Зөрчил Гэмт хэрэг

эрүүгийн 99.1 ШИНЭ

99.1 хуулиар шийтгүүлсэн. Мөнгөн торгууль ногдуулж 4 сая гаруй төгрөг нөхөн төлсөн.
Дараа нь гэм хорын хохирол гэж 1 сая гаруй төлбөр тогтоогдож түүнийг нь төлж байна. Одоо надаас дахин тухайн хугацаанд ажиллах байсан цалингийн мөнгөн дүн болох 3 сая орчим төгрөг нэхэмжлээд байгаа юм би энэ асуудлыг яаж шийдвэрлэх вэ? Банкны зээл маань 15 сая төгрөг болчихоод би өөрөө наад захын хэрэгцээгээ хангаж чадахгүйд хүрээд байна. Надад туслаач

2018-11-26 2 129

Ивээн тэтгэгч байгууллагууд

Бидний тухай

Монголын Хуульчдын холбоо нь хуульчийн мэргэжлийн нэр хүнд, үйл ажиллагаа, хариуцлагын нэгдсэн стандарт тогтоох, хуульчдын эрх ашгийг хамгаалах, мэдлэг ур чадварыг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг явуулах зорилго бүхий хуульчдын заавал гишүүнчлэлтэй, тэдний өөрийн удирдлагатай, нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээд юм. >>

Холбоо барих

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Сүхбаатарын талбай-7, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн 403 тоот

70116004
70116065